زیست فناوری

نوشته: کسری اصفهانی

محصولات زيست فناوري در ايران
نویسنده : دکتر کسری اصفهانی - ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/۱٥
 

گرچه از گـذشتـه هاي دور از زيـست فنـاوري در تهيـه سركه ولبنيات استفاده مي شد, اما سابقه توليد فرآورده هاي زيست فناوري در كشور به 80 سال قبل و تاسيس انستيتو پاستور و موسسه رازي باز مي گردد. فعاليت در زمينه زيست فناوري نوين در كشور از 20 سال پيش در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر (1360 هجري شمسي) آغاز شد و با تاسيس پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي كشور (1361 هجري شمسي) و همچنين تاسيس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي (1366 هجري شمسي) اوج گرفت.
ميزان توليد محصولات زيست فناوري در ايران محدود است و عمدتاً توليد اين محصولات توسط فرآيندهاي زيست فناوري سنتي صورت مي گيرد كه شامل توليد واكسن و سرم در موسسه رازي و انستيتو پاستور مي شود. چندين واحد صنعتي در توليد الكل, مخمر نان و پروتئين تك ياخته فعاليت دارند و چند كارخانه نيز به توليد داروهاي نوتركيب مي پردازند.
توليدات زيست فناوري در زمينه هاي كشت بافت و توليد نهال درختان, كيت هاي تشخيصي و فرآورده هاي ميكروبي نيز در كشور صورت مي پذيرد.
در صنايع دارويي توليد آنتي بيوتيك ها, هورمون ها, فاكتورهاي رشد و اينترفرون آلفا و گاما از طريق فنون زيست فناوري صورت مي پذيرد. توليد هورمون رشد انساني و GM-CFS از مواد قابل ذكر در اين بخش است.
هم اكنون تلاش هايي در زمينه توليد واكسن هپاتيت در كشور در حال انجام است كه البته هنوز به نتيجه نرسيده است.
مواد شيميايي مختلفي نيز در كشور از طريق زيست فناوري سنتي توليد مي شود كه مهمترين آنها الكل مي باشد. اوره, استن و اسيد استيك از ديگر موادي هستند كه در كشور توليد مي شوند.
كودهاي زيستي, سموم زيستي, نهال هاي حاصل از كشت بافت نيز از توليدات زيست فناوري در بخش كشاورزي مي باشند. هم اكنون چندين محصول تراريخته زراعي آماده آزمايش مزرعه اي مي باشند كه برنج مقاوم به كرم ساقه خوار مهمترين گياه تراريخته در بين آنها مي باشد و اميد معرفي آن به عنوان يك رقم جديد پس از آزمايشهاي نهايي وجود دارد.

توليد وسايل, تجهيزات و مواد مورد نياز بـراي آزمايشگـاه های تحقيقاتی و واحـدهای توليـدی مرتبط با زيست فناوري در كشور بسيار محدود بوده و فعاليت شرکتهای موجود بيشتر شامل واردات و در بعضي موارد رقيق كردن و بسته بندي مي باشد. دستگاه الكتروفورز, انواع فرمانتورها, هود لامينار, گرمخانه و سرد خانه, اتاق كشت و انواع يخچال از جمله توليدات داخلي تجهيزات مرتبط با زيست فناوري مي باشند كه بيشتر آنها در طيف وسيعي از فعاليتهاي تحقيقاتي كاربرد دارند.
لازم به ذكر است كه فعاليت شركت هاي خصوصي در كشور به دليل واردات محصولات خارجي و عدم وجود قوانين حمايت كننده بسيار محدود مي باشد.

 
comment نظرات ()