تعريف بيوتکنولوژی و کاربردهای آن

واژه بيوتکنولوژی نخستين بار در سال 1919 توسط Karl Ereky به مفهوم کاربرد علوم زيستی و اثر متقابل آن در تکنولوژی ساخت بشر به کار برده شد. مجمع تنوع زيستی، بيوتکنولوژی را هر نوع کاربرد سيستم های زنده در توليد و فرايندهای مورد نظر بشر دانسته است. به طور کلی هرگونه فعاليت هوشمندانه بشر در خلق، بهبود و عرضه محصولات گوناگون با استفاده از موجودات زنده مخصوصاً از طريق دستکاری در سطح مولکولی آنها در حيطه اين مهم ترين، پاک ترين و اقتصادی ترين فناوری قرن حاضر، بيوتکنولوژی، قرار می گيرد. بعضی کاربردهای سنتی بيوتکنولوژی شامل اصلاح نباتات و دام، تهيه نان، ماست و پنير و مشروب سازی بوده است و پس از آن توليد آنتی بيوتيک ها، انسولين انسانی و اينترفرون و در حال حاضر و با ظهور فناوری DNA نوترکيب، دستکاری ژن ها و انتقال ژن از يک موجود زنده به ديگری يا به عبارت ديگر مهندسی ژنتيک، ظرفيت بهره گيری از اين فناوری به نحو فزاينده ای افزايش يافته است.
با توجه به افزايش بی رويه جمعيت و نياز به تامين مواد غذايی اين جمعيت رو به تزايد، بيوتکنولوژی کشاورزی مورد توجه خاص می باشد ودر حال حاضر محصولات تراريخته گوناگون کشاورزی مانند ذرت، برنج، سويا، گوجه فرنگی، گندم و همچنين دام پروری موثر در افزايش توليد شير و گوشت دام به بازار وارد شده است. تامين سلامت و بهداشت جمعيت بيش از شش ميلياردی ساکنان کره زمين از طريق توليد داروهای نو ترکيب و واکسن ها، دستيابی به روش های درمان کم هزينه بيماری ها و يافتن درمان بيماری های لاعلاج و تشخيص سريع تر و موثر تر بيماری های گوناگون از جمله بيماری های ژنتيکی از وظايف بيوتکنولوژی پزشکی می باشد. رويکرد جديد به محيط زيست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به عنوان يک جز از سرمايه، لزوم حفظ آن را با استفاده از بيوتکنولوژی يادآور می گردد. خذف موثر آلاينده های محيط خطرناک محيط زيست با استفاده از ميکروارگانيسم های پالايشگر آلودگی و استفاده از تکنيک های حفظ، نگهداری و حراست از ذخاير ژنتيکی کشور از جمله کاربردهای بيوتکنولوژی در زمينه محيط زيست می باشد. همچنين کاربردهای بيوتکنولوژی در صنعت منجر به توليد محصولات با صرف هزينه و انرژی کمتر، ضايعات اندک واز همه مهم تر، کمترين اثر سو بر محيط زيست شده است، به طوری که از اين فناوری به عنوان يکی از پاک ترين بخش های صنعت ياد می شود. بيوتکنولوژی توليد محصولاتی که قبلاً از روش های ديگر امکان توليد آن وجود نداشته يا بسيار سخت و دشوار بوده است، ممکن ساخته است.

/ 2 نظر / 89 بازدید
اسماعیل عبداله زاده

با سلام با امید داشتن روزهای پر شکوه برای شما. از مطلب شما استفاده کردم دست شما درد نکنه.

رجبی

با سلام میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم..من دوم راهنمایی هستم..و مدرسه یک پروژه رو دراین رابطه به ما داده..ولی این توضیحات خارج از فهم من است.می خواستم به زبان ساده تر توضیح بدین با تشکر