آماری از بيوتکنولوژی در آمريکا (۱) قابل استناد

هم‌اكنون تعداد 1457 شركت مرتبط به زيست فناوري در آمريكا (عمدتاً در نيوانگلند و سانفرانسيسكو) فعاليت مي‌كنند. سرمايه بازار و ارزش كل داد و ستدهاي شركت هاي زيست فناوري آمريكا در ماه مي سال 2002 بالغ بر 224 ميليارد دلار بوده است، در حالي كه اين مبلغ در سال 2001، 331 ميليارد دلار و در سال 2000، 353 ميليارد دلار بوده كه نشان دهنده كاهش سرمايه علي رغم افزايش سوددهي است. درآمد سالانه شركت هاي زيست فناوري آمريكا در طي 9 سال، سه برابر گشته، به طوري كه از 8 ميليارد دلار در سال 1992 به 6/27 ميليارد دلار در سال 2001 رسيده است.

منبع:Ernst and Young LLP, Annual Biotechnology Industry Reports, 2002

برای اطلاعات بیشتر به این مقاله نیز میتوانید مراجعه کنید:
Biotechnology Industry Statistics

/ 0 نظر / 12 بازدید