مطلبی درباره يک پيام

دوست من که مرا شيفته پست و مقام دانستی...

اولاْ که بنده پست و مقامی ندارم...

اما در مورد بيوتکنولوژی و وضعيت آن در کشور بگوييم که اين بخش مانند همه مسائل ديگر کشورمان دارای مشکلاتی است که از نيروی انسانی تا مديريت و ... را شامل می‌شود. درست است که بنده عضو هيات مديره انجمن بيوتکنولوژی هستم ولی احساس می‌کنم که آنجا يک نخودی بيش نيستم و حتی خيلی ديگر هم همين احساس را ممکن است داشته باشند. کلاْ سيستم مديريتی کشور پژوهش دوست نمی‌باشد و بودجه‌های مربوط صرف مسايلی می‌گردد که آدم تاسف می‌خورد. مگر ما در بهزراعی کارمان تکميل است که از بيوتکنولوژی کشاورزی ايراد می‌گيريد آيا می‌دانيد ميانگين برداشت بسياری از محصولات در کشورمان بسيار پايين‌تر از ميانگين جهانی است؟

خلاصه انسان در اين گير و دار کم کم احساس می‌کند که نبوغ و خلاقيتش رفته رفته با ياس جايگزين می‌گردد و در بهترين حالت ممکن است تن به کارهای روزمره و تکراری بدهيد (نه نان به نرخ روز خوری). البته اين يک مرگ است برای آدمهای خلاق و نوآور. مرگی تلخ...

/ 3 نظر / 6 بازدید
saleh

ولش کن بابا!‌ / .... راستی اون روز ياد حرفت افتادم ... اين اردی بهشت ِ عاشق!

sara

دوست گرامی سلام من از علاقه مندان پرو پا قرص رشته بسیار با اهمیت بیوتکنولوژی هستم و ایراد من به شما و مطالب غیر واقعی است که نوشته بودید . من با توجه به مطالب شما - شما را شيفته پست و مقام یافتم وبر اساس بند اخر نوشته خودتان (من در اين موسسه در بخش خدمات فنی و پشتيبانی تحقيقات کار میکنم و سرپرست اين بخش هستم ) اینگونه قضاوت کردم و همینطور که مشاهده میکنید بر اساس نوشته خودتان بود. در مطلب گذشته ام هم ایرادی به این رشته نگرفته بودم بلکه باز هم ایراد من به شما و مطالب غیر واقعی بود که نوشته بودید . بر اساس جوابی که دادید بیایید اجازه بدهیم سیستم مدیریتی کشور ( ابتدا در اجزای کوچک مثل موسسه شما و سپس در اجزای بزرگتر ) پژوهش دوست و پژوهش پرور باشد نه تملق گو و تملق پرور!!!! . حال دوست گرامی: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !!!!!!!!!!!!

b

پسر خسته نشی از اين همه فعاليت مفید !!!!!!!!!!!!