بيوتکنولوژی در نيجريه

دولت نيجريه در يك برنامه سه ساله جهت مهيـا كردن شرايـط لازم فعاليـت آژانـس ملي توسعه زيست فناوري، 789 ميليون دلار هزينه نموده است تا بر زمينه هاي كار آفريني زيست فناوري و اشتغال (كه يكي از معضلات اين كشور مي باشد)، زيست فناوري كشاورزي و بهداشت ،‌استفاده از منابع زيستي، توسعه شبكه علمي زيست فناوري و فعاليت مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي آن كشور نظارت كرده و ارتباط مناسبي بين اين مراكز و مراكز بين المللي مثل ICGEB را برقرار نمايد. توانايي زيست فناوري در ايجاد اشتغال در اين كشور آن چنان مورد توجه قرار گرفته كه به عنوان يكي از مهم ترين اهداف توسعه اين رشته در نيجريه قلمداد شده است.
بسيار باعث تاسف است که کشورمان در زمينه سرمايه گذاری در بخش تحقيق و توسعه از کشوری آفريقايی هم عقب بماند، همان کشوری که بر سر برگزاری مسابقات Miss Universe مردم به جان هم افتادند.

/ 0 نظر / 8 بازدید