كاربرد زيست فناوري در زمينه محيط زيست

رويكرد جديد به محيط زيست در قرن حاضر، در نظر گرفتن آن به عنوان يك جزء‌ از سرمايه ملي كشورها و در نتيجه لزوم حفظ آن با استفـاده از زيست فناوري از مهم ترين دغدغه هاي بشر در قرن حاضر است. حذف مؤثر آلاينده‌هاي محيطي خطرناك از محيط زيست با استفاده از ميكروارگانيسم‌هاي پالايشگر آلودگـي و استـفاده از تكنيك‌هاي حفظ، نگهداري و حراست از ذخاير ژنتيكي كشور از جمله كاربردهاي زيست فناوري در زمينه محيط زيست مي باشد.
butterfly.gif

-----
علاقمندان به شرکت در یک برنامه تلویزیونی به نظرات پیغام قبلی یه نظری بندازند!
-----
دیدم از محيط زيست کمی دور شدم گفتم یه عرض ارادتی بفرماییم!

/ 0 نظر / 6 بازدید