آشفتگی

وقتی در خیایان به کرات نقض قانون را می بینی، پیش خودت فکر می کنی که چند سال دیگه طول خواهد کشید که ما ملتی شویم که بفهمیم اجرای قانون به نفع همه ماست و با زیر پا گذاشتن قانون همه ضرر می کنیم.

در طول روز بارها و بارها شکسته شدن قانون را توسط همشهریان می بینیم و حتی در مواردی که مستقیماً به ضررمان است، سکوت می کنیم. احساس می شود ذره ذره داریم بی رمق می شویم و هیچ کس جان ندارد که شرایط بهتری ایجاد کند. همه منفعل شده ایم.

دود کردن کامیون را می بینیم، پیچیدن جلوی صف را می بینیم و خیلی چیزهای دیگه رو می بینیم و عادت کرده ایم. عادت بد چیزی است...

/ 0 نظر / 171 بازدید