واکنش داخلی به همسانه سازی انسان


علمای قوم شيعه واکنشهای جالبی به همسانه سازی انسان داده اند. تيتر اول روزنامه های زيادی به اين موضوع اختصاص پيدا کرده مثل اعتماد، بهار، کيهان، همشهری، جمهوری اسلامی و اعتماد و بهار به طور جدی موضوع را پيگيری ميکنند. واکنش علما خيلی ملايمتر از علمای مسيحی بوده البته ميدونيد که اسلام فعلی در برابر مسائل علمی خيلی از کليسای کاتوليک نرمتر و منصفانه تر عمل ميکند (جالبه بدونيد کليسای کاتوليک حتی استفاده از کاندوم رو برای تنظیم خانواده تاييد نميکند!). آیت الله صانعی اعلام کرده اين موضوع برای نشان دادن توانايی بشر در انجام آن اشکالی ندارد ولی اگر به صورت روتين در بيايد و يا مفسده داشته باشد بايد مقابل آن ايستاد ( مثلاْ توليد دختران زیبا از روی يک زن زیبا برای مقاصد شهوانی). دفتر رهبری هم گفته بايد جنبه های علمی قضيه روشن بشود و اگر اثر مثبت داشته باشد دخالت در امر خلقت حساب نميشود! خيلی جالبه ودر اين زمينه واقعاْ روشن عمل شده.
بايد منتظر بود ببينيم اصلاْ چی به چيه و آيا واقعاْ شرکت کلونايد همچين کاری کرده و يا همه سر کاريم! اون آقای ايتاليايی که خيلی وقته ما رو سر کار گذاشته و خبری هم از نتيجه کارش نيست.

/ 2 نظر / 8 بازدید
نمايه

اولا كه خوب ظاهرا علماي شيعه نسبت به مطالب علمي ( البته پزشكي بيشتر ) هميشه ي تاريخ يك نرمش خاصي داشته اند . .. اما راجع به حوا خانوم عرض كنم كه يه خورده مساله بو داره و نميشه اونو يك كلونينگ كامل دونست و ضمنا هنوز مساله براي من جانيوفتاده چون ظاهرا سلول زيگوت ساخته شده از يك تخمك(n) و يك سلول پوستي (‌2n) قاعدتا بايد 3n باشه !!!!! و تازه اولا چون تخمك ميوز كرده پس احتمال جابجايي و موتاسيون تو ژنها هست و ثانيا سلول پوست ( احتمالا مزودرم )عليرغم داشتن تمام ژنهاي يك انسان ولي به دليل تمايزي كه در دوران جنيني داشته بسياري از ژنهاش دچار يك تغيير حالت ( deformation ) شدن و بعيد ميدونم در صورت فعال شدن وظايفشون رو به درستي انجام بدن . از جمله تمايز مجدد به لايه هاي جنيني و .. الخ

نمايه

ضمنا عقايد اين فرقه همونطور كه احتمالا خودت هم فكر ميكني خيلي قابل باور نيست چون حداقل عقيده تكامل انسان از موجودات تك سلولي يه مقداري دليل براي پذيرفته شدن داره ولي عقيده ي اينا فقط يك نظريه است بدون دليل كافي ... و كسي كه بي دليل يك نظريه رو قبول داره و ترويج ميده ( در حقيقت نوعي عدم اعتماد ايجاد كردن ) زياد به ساير حرفاش نميشه اطمينان كرد ( حد اقل تو بحث علمي بايد مدارك معتبر بياره ) .... در هر صورت من كه هنوز باور ندارم گرچه از نظر تئوري كلونينگ انجام پذيره ....