توقف آزمايشهای تاييد ادعای همسانه سازی انسان


بنا به درخواست والدين کودکی که گفته می شود اولين انسان شبيه سازی شده باشد، انجام آزمايش هايی که می توانست ادعای شبيه سازی را در مورد اين کودک تاييد کند، متوقف شده است.

شرکت آمريکايی "کلونايد" که در زمينه شبيه سازی فعاليت دارد و به فرقه رائل مرتبط است، اعلام کرد که والدين اين کودک تصميم گرفته اند که انجام آزمايش ها متوقف شود، مگر آنکه تضمين داده شود که اين کودک، که نام وی "ايو" (حوا) است، از آنها گرفته نخواهد شد.

يک وکيل در ايالت فلوريدای آمريکا از يک قاضی دادگاه خواسته است تا "حوا" را تحت حفاظت دادگاه قرار دهد.

يک روزنامه نگار که قرار بود در مورد درستی ادعای "شبيه سازی" اين کودک تحقيق کند کار خود را متوقف کرده و گفته است که اين ادعا ممکن است يک شوخی باشد.

از سوی ديگر، چندين تن از دانشمندان آمريکايی پيشنهاد کرده اند تا با انجام آزمايش های "دی ان آ" روی کودک و مادر وی صحت ادعا را تاييد کنند، ولی شرکت کلونايد اين پيشنهاد را رد کرده و در عوض يک روزنامه نگار آزاد را برای تشکيل گروهی از کارشناسان تعيين کرد.

ولی اين روزنامه نگار (مايکل گيلن) اوايل هفته جاری اعلام کرد که نمی تواند کار را انجام دهد، زيرا به گروه دانشمندان که وی برگزيده است، اجازه دسترسی به خانواده اين کودک داده نشده است.

اظهارات اين روزنامه نگار پس از انتشار گزارش هايی بيان شد که ادعا می کرد وی تلاش کرده تا مجموعه ای از برنامه های تلويزيونی در مورد اين موضوع را به فروش برساند. اين ادعا ها پرسش هايی در مورد بی طرف بودن آقای گيلن بر انگيخت.

منبع: BBC

/ 1 نظر / 6 بازدید
نمايه

من هنوزم معنقدم اين قضيه يخورده بوداره .... زمان روشن كننده است