فراخوان اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

با استعانت از خداوند متعال به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور در جهت توسعه علم و فناوری در سرزمین ایران عزیز، اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران توسط انجمن ژنتیک ایران با اهداف زیر از 3 تا 5 خرداد ماه 1393 در محل سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌گردد.
 
 • اهداف
  • ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان علم ژنتیک؛
  • ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصه های مختلف ژنتیک؛
  • جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران، قانون گذاران و اعضای دولت) به اهمیت علم ژنتیک و پیشرفت‌های خیره کننده آن در سال‌های اخیر جهت توسعه و پیشرفت کشور؛
  • معرفی توان و تجربه انجمن ژنتیک ایران با حدود نیم قرن سابقه به عنوان یک ساختار مردم نهاد و مشاوری امین و دلسوز در سیاستگذاری، ممیزی، تدوین قوانین و برنامه ریزی کلان ژنتیک کشور و اجرای برنامه‌های متعدد مرتبط با ژنتیک در سطح ملی؛
  • برگزاری جشنواره فرهنگی- هنری ژنتیک در حاشیه کنگره.

  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

  محورهای کنگره
  • ژنتیک انسانی و پزشکی
   • ژنتیک متابولیک ارثی
   • ایمونوژنتیک
   • نوروژنتیک
   • ژنتیک بیماریهای قلبی و عروقی
   • ژنتیک بیماریهای خونی(هموفیلی و تالاسمی و...)
   • ژنتیک رفتار
   • ژنتیک بیماریهای چشم
   • ژنتیک ناشنوایی
   • ژنتیک غیر مندلی
   • ژنتیک بیماریهای چند عاملی
   • ژنتیک و ژنومیک سرطان
   • تشخیص قبل از لانه گزینی
   • درمانهای ژنتیکی
   • مدلهای حیوانی بیماریهای ژنتیکی
   • فارماکوژنومیکس و پزشکی شخصیت
   • سیتوژنتیک
   • مشاوره ژنتیک
   • اختلالات و نواقص مادرزادی
  • Human Genetics and Medicine
   • Inherited Metabolic Genetics
   • Immunogenetics
   • Norogenetic
   • Genetics of Cardiovascular Disease
   • Genetic Blood Disorders (Hemophilia and Thalassemia)
   • Behavior Genetics
   • Genetic Diseases of the Eye
   • Genetics of Deafness
   • Non-Mendelian Genetics
   • Genetics of Multifactorial Diseases.
   • Cancer Genetics and Genomics
   • Diagnosis Before Implantation
   • Genetic Therapies
   • Animal Models of Genetic Disorders
   • Pharmacogenomics and Medical Character
   • Cytogenetic
   • Genetic Counseling
   • Disorders and Birth Defects
  • ژنتیک گیاهی
   • ژنتیک کلاسیک
   • ژنتیک کمی
   • ژنتیک جمعیت
   • ژنتیک تکامل
   • ژنتیک تکوینی
   • سیتوژنتیک
   • اپی ژنتیک
   • ژنتیک کاربردی گیاهی
   • ژنتیک زیست بوم ها
   • ژنتیک بر همکنش گیاه و ریزسازواره ها
   • ژنتیک پلی پلوئیدی
   • ژنتیک پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی
   • مهندسی ژنتیک
   • کشت سلول گیاهی
   • سیستم ها و شبکه های زیستی
   • تکنیک های پیشرفته در ژنتیک گیاهی
   • نشانگرهای مولکولی
   • عملکرد ژنوم
   • آنالیز بیان ژن
   • ساختار ژنوم گیاه
   • شناسایی و تعیین ساختار ژن
  • Plant Genetics
   • Classical Genetics
   • Quantitative Genetics
   • Population genetics
   • Evolutionary Genetics
   • Developmental Genetics
   • Cytogenetics
   • Epigenetics
   • Applied Plant Genetics
   • Ecological Genetics
   • Genetics of Plant Interaction with Microorganisms
   • Genetics of Polyploidy
   • Genetically Response to biotic and abiotic stresses
   • Genetic Engineering
   • Plant Cell Culture
   • Systems and Networks Biology
   • Advanced Techniques in Plant Genetics
   • Molecular Markers
   • Functional Genomics
   • Gene Expression Analysis
   • Plant Genome Organization
   • Identification of genes and Gene Structure
  • ژنتیک پزشکی قانونی و تعیین هویت
   • فناوریها و نوآوری در ژنتیک قانونی
   • ژنتیک در پزشکی قانونی
   • ژنتیک در پلیس جنایی
   • ژنتیک در تعیین هویت
   • نمونه های غیر انسانی
   • نمونه های غیر انسانی مخلوط با نمونه انسانی
   • مباحث حقوقی و اخلاقی در تعیین هویت
   • تعیین هویت بقایای انسانی در حوادث
   • تعیین هویت در بلایای طبیعی
  • Forensic Genetics and Human Identification
   • Innovation & Technology in Forensic Genetic
   • Genetic in Forensic Medicine
   • Genetic in Criminal Policy
   • Genetic in Human Identification
   • Genetic in Non Human Samples Identification
   • Human Identification in Mix Samples
   • Law & Ethics in Human Identification
   • Human Remain Identification after wars
   • Human Remain Identification after Natural events
  • ژنتیک ریزسازواره ها
   • ژنتیک ویروس ها
   • ژنتیک باکتری ها
   • ژنتیک انگل ها
   • ژنتیک قارچ ها
   • متا ژنومیکس
   • پروتئومیکس
   • ترانس کریپتومیکس
   • ژنتیک مقاومت دارویی
   • تشخیص مولکولی ریزسازواره های بیماری زا
   • تنوع میکروبی
   • همسانه سازی و مهندسی ژنتیک
   • مکانیسم مولکولی بیماری زایی
   • توسعه سویه های صنعتی
   • زیست شناسی سیستمی
   • فیلوژنی (رده بندی) مولکولی
   • مهندسی متابولیک
   • زیست فناوری میکروبی
   • تجزیه میکروبی آلاینده های زیستی
  • Genetics of Microorganisms
   • Viral Genetics
   • Bacterial Genetics
   • Parasite Genetics
   • Fungal Genetics
   • Metagenomics
   • Proteomics
   • Transcriptomics
   • Drug Resistance Genetics
   • Molecular identification of Microbial Pathogens
   • Microbial Diversity
   • Cloning and Genetic Engineering
   • Molecular Mechanism of Pathogenesis
   • Industrial Strain Development
   • Systems Biology
   • Molecular Phylogeny
   • Metabolic Engineering
   • Microbial Biotechnology
   • Microbial Bioremediation
  • ژنتیک جانوری
   • ژنتیک و اصلاح نژاد دام
   • ژنتیک آبزیان
   • بیماری های ژنتیکی دام و طیور و آبزیان
   • ژنتیک جمعیت
   • ژنتیک حیات وحش(جانوری)
   • مقاومت ژنتیکی به بیماری ها در دام و طیور و آبزیان
   • حیوانات تراریخته
  • Animal Genetics
   • Animal breeding and genetics
   • Genetics of aquatic
   • Genetic disease in livestock and aquatic
   • Population genetics
   • Wildlife genetics
   • Genetics of disease resistance in animals and aquatics
   • Transgenic animals
  • فناوریهای نوین و پیشرفت های فناوری در ژنتیک
   • RNA های غیر کد کننده
   • miRNAs
   • ژنتیک و بیولوژی تلومرها و همانند سازی DNA
   • ژنتیک عوامل متحرک و خاموش کننده ژنها
   • ژنتیک تکوینی
   • رشد و چرخه سلولی و تبادلات کروموزومی
   • فناوریهای نوین در تشخیص
  • New Technologies and Technological Advances in Genetics
   • Non-Coding RNA
   • miRNAs
   • Genetics and Biology of Telomeres and DNA Replication
   • Mobile Elements and Gene Silencing
   • Developmental Genetics
   • Growth and Cell Cycle and Chromosomal Exchanges
   • New Technologies in Diagnostics
  • ذخایر ژنتیک
   • شناسایی ذخایر ژنتیکی
   • بانکهای زیستی
   • نگهداری ذخایر ژنتیکی
   • تنوع زیستی
   • بهره برداری از ذخایر ژنتیکی
  • Genetic resources
   • Identification of Genetic Resources
   • Biological Databases
   • Maintenance of Genetic Resources
   • Biodiversity
   • Utilization of Genetic Resources
  • سلولهای بنیادی
   • بیولوژی سلولهای بنیادی جنینی
   • بیولوژی سلولهای بنیادی بالغ
   • مارکرهای ویژه سلولهای بنیادی
   • کاربرد سلولهای بنیادی در کلینیک
   • کاربری بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی
  • Stem Cells
   • Biology of Embryonic Stem Cells
   • Biology of Adult Stem Cells
   • Stem Cell Markers
   • Clinical Application of Stem Cells
   • Biotechnological Application of Stem Cells
  • اخلاق، قوانین و مقررات و سیاست ها
   • قوانین و مقررات
   • سیاستگذاری
   • چالشهای قانونی
   • برنامه های ملی
   • اخلاق در تشخیص و تحقیق
   • مقایسه تطبیقی
   • کدهای اخلاق
   • آینده نگاری
   • دستورالعملهای ملی
   • ارزیابی و پایش برنامه ها
   • تضمین کیفیت
   • استانداردها
   • قوانین بین المللی تاثیرگذار بر رفتارهای ملی
   • ایمنی زیستی و قوانین و مقررات ملی و بین المللی
  • Ethics, Laws, Regulations and Policies
   • Rules and Regulations
   • Policy
   • Legal Challenges
   • National Programs
   • Ethics in Diagnosis and Research
   • Comparative Studies
   • Codes of Ethics
   • Future Forcast
   • National Guidelines
   • Monitoring and Evaluation of Programs
   • Quality Assurance
   • Standards
   • International Rules Affecting National Practices
   • Biosafety Rules and Regulations at National and International levels
  • بیوانفورماتیک
   • بیوانفورماتیک در شناخت بیماریها
   • بیوانفورماتیک در NGS
   • طراحی نرم افزارهای بیوانفورماتیکی
   • بیوانفورما تیک در مدل سازی پروتئین ها
   • فیلوژنتیک
   • زیست سامانه ها
   • گوناگونی ژنتیکی
  • Bioinformatics
   • Bioinformatics in the Identification of Disease
   • Bioinformatics in NGS
   • Bioinformatics’ software Design
   • Bioinformatics in Protein Modeling
   • Phylogenetic
   • Ecological Systems
   • Genetic Diversity
  دبیرخانه کنگره از کلیه صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه ژنتیک و علوم وابسته برای شرکت فعال در این کنگره جهت ارائه دستاوردهای علمی خود در زمینه های تخصصی فوق دعوت به عمل می آورد. نحوه ثبت نام و ارسال مقاله
  • مقالات به دو صورت خلاصه مقاله یا مقاله کامل قابل ثبت در پایگاه کنگره هستند.
  • ثبت نام در کنگره و ارسال مقاله صرفاً از طریق پایگاه کنگره انجام می شود.
  • ارسال مقاله به کنگره، تنها پس از ورود به سیستم و پرداخت هزینه امکان‌پذیر است.
  • مقالات ارائه شده به کنگره باید حاصل از نتایج کارهای پژوهشی اصیل ارائه دهندگان بوده و در جای دیگری ارائه نشده باشد.
  • افرادی می توانند مقالات مروری ارسال کنند که بیش از 3 مقاله پژوهشی در رابطه با موضوع پیشنهادی داشته باشند.

  نکته مهم 1: گواهی ارائه مقاله فقط به نام شخص ثبت نام کننده که نفر اول در مقاله است صادر می شود و نام سایر نویسندگان در متن این گواهی می آید و برای آنها گواهی دیگری صادر نمی شود.

  نکته مهم 2: برای شرکت کنندگان به شرط پرداخت هزینه ثبت نام، فقط گواهی شرکت در کنگره صادر می-شود.

  تاریخ‌های مهم

  تاریخ برگزاری کنگره: از 3 تا 5 خرداد ماه 1393

  شروع ثبت نام: 15 آذر 1392

  آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 بهمن ماه 1392

  آخرین مهلت ثبت نام بدون تاخیر: 15 بهمن ماه 1392

  ارکان کنگره

  رئیس کنگره: دکتر مختار جلالی جواران

  دبیر علمی: دکتر سیروس زینلی

  دبیر اجرایی: دکتر کسری اصفهانی

  محل برگزاری کنگره

  سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

  هزینه ثبت نام در کنگره  دانشجوی عضو انجمندانشجوی غیر عضوهیات علمی و سایر افراد عضو انجمنهیات علمی و سایر افراد غیر عضو انجمنهزینه ثبت نام بدون تاخیر 700000 ریال 900000 ریال 1500000 ریال 1800000 ریال هزینه ثبت نام با تاخیر 910000 ریال 1170000 ریال 1950000 ریال 2340000 ریال ثبت نام در محل کنگره 1100000 ریال 1300000 ریال 2200000 ریال 2600000 ریال ارسال بیش از دو مقاله 30 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله اضافه تا سقف 5 مقاله
  • هزینه ثبت نام شامل مجموعه مقالات، CD، ناهار و پذیرایی بین جلسات تنها برای فرد ثبت نام کننده است.
  • هر ثبت نام کننده می تواند دو مقاله (به عنوان نگارنده اول) بدون هزینه اضافه ارسال نماید. ثبت نام شده برای ارسال بیش از دو مقاله (به عنوان نگارنده اول) بایستی به ازای هر مقاله معادل 30 درصد حق ثبت نام علاوه بر حق ثبت نام اولیه، به حساب کنگره واریز نماید. بدیهی است حضور ثبت نام شده به عنوان نگارنده دوم به بعد در مقالات ثبت شده توسط سایر شرکت کنندگان محدودیتی ندارد.
  • هزینه مقالات اضافی (مقاله سوم تا پنجم) بر اساس مبلغ حق ثبت نام و نوع ثبت نام تعیین می شود و اگر ثبت نام با تاخیر صورت گرفته باشد، این میزان بر اساس هزینه ثبت نام با تاخیر در نظر گرفته می‌شود.

  توجه: مجدداً تاکید می شود، گواهی ارائه مقاله فقط به نام شخص ثبت نام کننده که نفر اول در مقاله است صادر می شود و نام سایر نویسندگان در متن این گواهی می آید و برای آنها گواهی دیگری صادر نمی‌شود. بنابراین هیچ گونه شکایتی خصوصاً از اساتید محترمی که دانشجویان آنها در کنگره ثبت نام کرده اند جهت صدور گواهی به نام استاد پذیرفته نخواهد شد.

  • تغییر هزینه ثبت نام با تاخیر دقیقاً از روز 16 بهمن اعمال می شود، بنابراین حتی در صورت تمدید مهلت ارسال مقالات، شرکت کنندگان باید مبلغ حق ثبت نام با تاخیر را پرداخت نمایند. توصیه می-شود تا قبل از این مهلت ثبت نام صورت گیرد تا مشمول پرداخت حق ثبت نام با تاخیر نشوید.
  • پرداخت هزینه های حضور در کنگره صرفاً به صورت اینترنتی با استفاده از کارت‌های عضو شبکه شتاب و از طریق پایگاه کنگره قابل انجام است. در روزهای برگزاری کنگره ثبت نام صرفاً برای شرکت کنندگان بدون ارائه مقاله صورت می گیرد.
  • منظور از عضو انجمن، آن دسته از اعضای انجمن ژنتیک ایران است که عضویت خود را تمدید کرده باشد. تاریخ اتمام عضویت اعضای انجمن در صفحه فهرست اعضای انجمن قابل مشاهده است. افراد غیر عضو انجمن و یا عضو انجمن که عضویت آنها خاتمه یافته است می توانند پس از اقدام به عضویت/تمدید عضویت و مشاهده اطلاعات عضویت معتبر خود در صفحه فهرست اعضای انجمن از مزایای ثبت نام به صورت عضو بهره مند شوند. شرایط عضویت در انجمن در اینجا ذکر شده است.
  • هزینه ثبت نام شرکت کنندگانی که هیچ کدام از مقالاتشان پذیرفته نشود یا تا 20 روز قبل از برگزاری کنگره از حضور در کنگره انصراف دهند ، پس از کسر 20 درصد هزینه ثبت نام و ارسال مقالات، پس از برگزاری کنگره برگردانده خواهد شد.
  • در صورتی که شرکت کننده ای به اشتباه نوع ثبت نام خود را انتخاب نماید، می تواند با ارائه مدارک لازم، از اول تیر 1393 برای پس گرفتن مبلغ اضافی حق ثبت نام اقدام نماید. همچنین فارغ التحصیلانی که به صورت دانشجویی ثبت نام نمایند و اعتبار مدارک دانشجویی آنها تایید نشود، گواهی شرکت در کنگره را از اول تیر 1393 و پس از پرداخت ما به التفاوت هزینه شرکت در کنگره به دبیرخانه انجمن دریافت خواهند کرد.
  • برای گروه پزشکی جهت اخذ امتیاز بازآموزی با دریافت هزینه ای جداگانه اقدام خواهد شد که بر اساس رشته شرکت کنندگان متفاوت است (برای اطلاعات بیشتر به http://www.ircme.ir مراجعه شود).
  • در صورت عدم دسترسی به اسکنر تصاویر دیجیتال تهیه شده از کارت دانشجویی با استفاده از تلفن همراه یا دوربین که وضوح مناسبی داشته باشند نیز قابل ارسال هستند.
  نحوه واریز هزینه ها

  واریز هزینه های حضور در کنگره صرفاً به صورت آنلاین و از طریق پایگاه کنگره در طی مراحل ثبت نام و پس از تکمیل ثبت نام در صفحه پرداخت امکان پذیر است.

/ 0 نظر / 69 بازدید