چگونه T-DNA از آگروباکتریوم به سلول‌های گیاهی منتقل می‌شود؟

قسمت اول

همان طور که در مطالب پیشین ذکر شد، بسیاری از پروتئین‌هایی که توسط ژن‌های vir رمز می‌شوند، نقشی ضروری در فرآیند انتقال ژن به واسطه آگروباکتریوم دارند. برخی از این نقش‌ها در چندین مقاله مروری برجسته شرح داده شده است، بنابراین در مقاله حاضر، نقش‌های پروتئین‌های Vir که می‌توانند با هدف بهبود فرآیند انتقال ژن مورد دست‌ورزی قرار گیرند، به طور محدودتری توضیح داده شده است. پروتئین‌های VirA و VirG به عنوان عضوی از یک سیستم تنظیمی ژنتیکی دو بخشی حسی-ترارسانی پیام عمل می‌کنند. VirA یک شاخک پری‌پلاسمیک است که حضور ترکیبات فنلی گیاهی خاصی را در زمان زخم القا می‌شود، حس می‌کند. VirA با هماهنگی با یک مولکول حامل مونوساکاریدی به نام ChvE و در حضور مقدار مناسبی فنل و مولکول قند، خود و پروتئین VirG را فسفریله می‌کند. VirG در حالت غیر فسفریله غیرفعال است، اما در حالت فسفریله، این پروتئین به فعال شدن یا افزایش سطح رونویسی ژن‌های vir کمک می‌کند. این کار احتمالاً از طریق برهمکنش با توالی جعبه-vir که بخشی از راه‌انداز ژن‌های vir است، صورت می‌گیرد. پروتئین‌های همیشه فعال VirA و VirG که نیازی به القا‌کننده فنلی برای فعالیت خود نداشته یا پروتئین‌های VirG که برهمکنش بهتری با توالی جعبه-vir برای فعال کردن ابراز ژن‌های vir داشته باشند، شاید برای بهبود کارآیی انتقال ژن به واسطه آگروباکتریوم و طیف میزبانی مفید باشد.

/ 2 نظر / 41 بازدید
علی ربيعی

دکتر جان سلام مطلب جالبی را شروع کردید که من به شخصه علاقمندم . اما سوالی که برايم مطرح است اينست که آيا در توالی T-DNA جايگاهی برای اندونکلئاز شناسايی شده و يا جهت وارد کردن ژن کل T-DNA بايد برداشته شود ؟ اگر اينطور است پس چگونه VirD ژن مورد نظر را شناسايی می کند ؟ سوال دوم اينکه آيا در حال حاضر در ايران پلاسميد اصلاح شده آگروباکتريوم تومه فاشيانس غیر بیماریزا وجود دارد يا خير ؟

بهاره

ميشه لطفا منابع فوق لیسانس باکتری شناسی را با اسم نويسندگانش به من بگين ممنون