همسانه سازی انسان، کماکان خبر اول!


دادگاهی در آمريکا به شرکت "کلونايد" که ادعا می کند اولين انسان شبيه سازی شده را به وجود آورده، دستور داده است که محل کودک و مادر وی را اعلام کند.

يکی از مديران شرکت کلونايد نيز به اين دادگاه که در ايالت فلوريدای آمريکا قرار دارد احضار شده است. احضار وی پس از درخواست وکلا برای تعيين قيم برای کودک مورد بحث، صورت گرفت.

با توجه به اينکه هنوز آزمايش "DNA" برای اثبات شبيه سازی در مورد اين کودک انجام نشده است، دانشمندان ادعای شرکت کلونايد را در اين مورد رد کرده اند.

شرکت کلونايد توسط فرقه رائل تاسيس شده که اعتقاد دارد انسان ها توسط موجودات فضايی شبيه سازی شده اند.

ماه گذشته شرکت کلونايد تولد اولين نوزاد دختر شبيه سازی شده را اعلام کرد و گفت که او از روی مادرش شبيه سازی شده است.

ولی کلونايد اعلام کرد که والدين اين کودک که "EVE" (حوا) نام گرفته از مادرش شبيه سازی شده است.

اين شرکت اعلام کرد که مادر، يک زن 31 ساله آمريکايی است که شوهرش عقيم است. کلونايد گفت که والدين اين کودک تمايلی به انجام آزمايش های DNA روی او ندارند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
saleh

کسری خان برام دعا کن الکی الکی دارم مشروط ميشم! انم برا بار ...ام! خدا کنه چيزی نشه! اصلا حس هيچی رو ندارم . بعد امتحانات لعنتی سعی ميکنم بيام ببينمت. تا بعد!