دالی مُرد

دانشمندان موسسه روزلين در شهر ادينبورگ اسکاتلند پس از آنکه متوجه شدند دالی، نخستين حيوانی که به شيوه همسانه سازی متولد شده بود، دچار بيماری خطرناک ريوی است به زندگی اش پايان دادند.
دالی که گوسفند شش ساله ماده ای بود در همين مؤسسه همسانه سازی شده و نگهداری می شد.
دانشمندان برای همسانه سازی دالی DNA یک ماده گوسفند بالغی را به سلول خالی تخمک گوسفند ديگری تزريق کرده، تخمک بارورشده را در رحم گوسفند سومی کاشتند و به اين ترتيب، دالی از لحاظ ژنتيکی دقيقاً همانند ماده گوسفندی بود که DNA از آن گرفته شده بود.
وضعيت جسمانی دالی ابتدا کاملاً خوب بود و او حتی چهار بره سالم به دنيا آورد اما در همان سالهای اوليه درحالی که هنوز جوان بود مبتلا به فرسودگی مفاصل (آرتروز) شد.
تصميم به پايان دادن به زندگی دالی زمانی اتخاذ شد که آزمايشهای دامپزشکی نشان داد او به بيماری ريوی مبتلاست و بيماری اش بسرعت درحال پيشرفت است.
از آنجا که گوسفند می تواند دوازده تا سيزده سال زندگی کند اين پرسش مطرح است که چرا دالی در حالی که تنها شش سال داشت به بيماری ای مبتلا شد که ويژه دوران کهولت است.
بسياری ديگر از حيوانات همسانه سازی شده نيز با عوارض جسمانی جدی روبرو هستند و بسياری نيز بلافاصله پس از تولد تلف شده اند اما پرفسور يان ويلموت، رئيس گروه همسانه سازی دالی معتقد است که بيماری او ناشی از همسانه سازی نبوده است و ساده ترين توضيح برای مرگ دالی اين است که برای حيوانات نيز مانند انسان بيماريهای ناخوشايندی وجود دارد. محتملترين توضيح اين است که بدن دالی احتمالا دچار عفونت بوده و بهتر بود به زندگی اش پايان داده شود.
هم اکنون مطالعات مفصلی برای درک روند کهولت دالی و ساير بيماريهای احتمالی اش در جريان است و اين خبر باعث شده است پرسشهای بيشتری درباره ايمنی همسانه سازی به ويژه در مورد انسان مطرح شود.

همزمانی اين خاتمه حيات با اخبار جنجالی مربوط به همسانه سازی انسان توسط شرکت کلونايد و اينکه يان ويلموت سرپرست گروه خالقين دالی از مخالفين همسانه سازی در انسان است قابل توجه است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
saleh

آره منم خبرشو خوندم ويکمی ناراحت شدم کسری جون فکر نمی کنی اسم بيوتکنولوژی برای اينجا و کسری ۱۳ رو برا اونجا می زاشتی بهتر می شد!؟!

علي

سلام!! مرد که مرد!!! به جهنم که مرد!!!! اين به اون خسته نباشيد در!!!!!!!!! خبری ازت نيست!! من خيلی سرم گرمه امتحان دکتری است. انشالله چندتا خبر خوب ميبرم رو سايت. تا بعداْ