مقدمه‌اي بر ژنتيك كلاسيك و اصلاح سنتي گياهان

قسمت چهارم

 

ادامه (وراثت مندلي: تاريخچه، مفاهيم و ارتباط آن با اصلاح گياهان)

 

در اواخر قرن 19 ميلادي و قبل از كشف اهميت نتايج حاصل از فعاليتهاي مندل توسط دانشمندان، اصلاح­گران گياهان تئوري داروين را به كار مي­بردند از جمله اينكه خصوصيات گياهان مي­تواند با انتخاب مداوم بهبود يابد (Roberts، 1965). روشهايي كه اين اصلاحگران به كار مي­بردند شامل انتخابهاي توده­اي متعدد بود كه عمدتاً نتيجه قابل توجهي نداشت. در سال 1890 اصلاحگران در سوئد و فرانسه انتخاب تك گياه و كاشت نتاج منتخب را مورد استفاده قرار دادند (Akerberg، 1986) و در اين زمان اصلاح گياهان و با نظم و دقت بيشتري انجام مي­شد. بر پايه گزارشي از von Rumker در سال 1889 مشخص است كه نتايج اجراي آزمايشها و فنوتيپهاي مشاهده شده مانند اندازه، تعداد و وزن ثبت مي­شده است. جالب است كه 3 سال قبل از كشف دوباره فعاليتهايي كه مندل سالها قبل انجام داده­بود، Bolin در سال 1897 ضمن كار بر روي گياه جو عنوان كرده است كه با توجه به توارث صفات و خصوصيات به نسلهاي بعدي، به نظر مي­رسد كه يك نظام مشخص در اين زمينه وجود دارد. انواع فنوتيپ­هايي كه مشاهده مي­شود، نماينده تمامي حالات و تركيبات ممكن خصوصيات والدين مي­باشند و بنابراين مي­توان آنها را با معادلات رياضي و با دقت خوبي محاسبه كرد. بر اين اساس قوانين مندل به خوبي توسط اصلاحگران پذيرفته شد و آنها مي­توانستند با بهره­برداري از اين قوانين، مشاهدات خود را تشريح كرده، روشهاي نوين را به كار برند و يا اطلاعات و دانش به دست آمده را محك بزنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گرچه آزمايشهاي مندل سالها قبل از 1900 ميلادي انجام شده بود، كشف دوباره مقاله او مستقلاً توسط سه فرد مختلف يعنيCorrens  آلماني، de Vries هلندي وvon Tschermak  اتريشي، بازتاب گسترده و عظيمي پيدا كرد و سرآغاز عصر جديدي در اصلاح گياهان بر پايه اصول علمي بود. لازم به ذكر است كه نتايج كارهاي مندل قبل از كشف تقسيم ميوز و تئوري كروموزومي وراثت انجام شده بود.

منبع: Handbook of Plant Biotechnology (2004), WILEY

/ 1 نظر / 11 بازدید
پاچنار

سلام اگرچه رشته من کامپيوتر است ولی بتازگی به رشته شما و مطالب بيولوژی علاقه مند شده ام و از طريق جستجوی ياهو شما را پيدا کردم. خواهش ميکنم مطالب خود را بيش از پيش ارائه نماييد. من که سخت مشتاقم. خدا حافظ